Logopedická prevence

28.09.2014 15:32

Naše mateřská škola se v říjnu 2013 stala úspěšným žadatelem podpory logopedické prevence v předškolním vzdělávání v rámci rozvojového programu, který byl vyhlášen MŠMT. V předloženém projektu s názvem "Na slovíčko, kamarádi!" byla Mateřské škole Ledce Plzeň-sever schválena částka 20.000Kč.

Cílem projektu je zkvalitnění logopedické prevence prostřednictvím podpůrných činností, vytvoření podnětného prostředí, které přispívá k rozvoji komunikativních dovedností dětí, získání základů kompetencí důležitých pro rozvoj řečových a jazykových schopností.

Zaměřili jsme se také na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti. Ze získaných prostředků jsme také zakoupili didaktické pomůcky a materiál. Pomůcky využíváme při každodenním výchovně-vzdělávacím procesu, formou logopedických chvilek, při skupinové i individuální péči.

Spolupracujeme se školní logopedkou pí. Mgr. Romanou Šimkovou ze SPC pro vady řeči v Plzni.

V září 2014 jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“, kterým se snažíme dětem více přiblížit mluvené slovo.

—————

Zpět