Mateřská škola Ledce, Plzeň-sever

"Řekni mi něco a já to mohu zapomenout. Ukaž mi něco a možná si to nebudu pamatovat. Obejmi mne a já nezapomenu nikdy."


Naše mateřská škola v Ledcích u Plzně je od 1.9.2011 dvoutřídní. Nachází se v klidném místě na okraji vesnice v přízemní budově s přilehlou terasou a velkou prostornou zahradou se vzrostlými stromy. Součástí školy je školní jídelna ve které se stravují také žáci místní základní školy. Budova byla postavena v roce 1960-1961 a její přístavba byla provedena v roce 1972. V posledních letech budova prochází postupnou rekonstrukcí. Proběhla rekonstrukce střechy, topení, umývárny a sociálního zařízení, školní kuchyně, byla vyměněna okna a dveře v budově. V létě 2013 prošla kompletní rekonstrukcí druhá třída a provozní prostory mateřské školy. V roce 2014 proběhla rekonstrukce první třídy.Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Třídy poskytují dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, vyhovují skupinovým, individuálním i frontálním činnostem dětí. Místnosti jsou vybaveny novým nábytkem. Hračky odpovídají věku dětí a jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně volit.

 

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, po celý den je zajištěn pitný režim. Mezi jídly jsou dodržovány předepsané intervaly.

Děti mají zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však flexibilní a umožňuje činnosti dětí přizpůsobit aktuální situaci. Denně jsou děti dostatečně dlouho venku s ohledem na počasí. Je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku.

 

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet bezpečné, příjemné, podnětné a pohodové prostředí. Respektujeme potřeby, zájmy i zvláštnosti dětí, zaměřujeme se na rozvoj celé osobnosti dítěte s důrazem na jeho individualitu. Naší snahou je rozvíjet u dětí samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost. Všechny děti v naší mateřské škole mají rovnocenné postavení, třída je pro děti kamarádským společenstvím.

Při tvorbě programové nabídky vycházíme z Rámcově-vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z možností a prostředí mateřské školy. Vždy respektujeme rodinu jako hlavní článek výchovy dětí.