Pro rodiče

V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu SPOLU KROK ZA KROKEM

Naším cílem je vytvořit školu, která bude místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností. Školu, do které se děti těší a učí se v ní základům všeho, co budou pro život potřebovat. K tomuto cíli se snažíme dojít cestou za spoluúčasti rodičů a veřejnosti.

Spoluprací s rodinou dáváme dítěti dostatek času, aby si přivyklo na nové prostředí. Náš školní vzdělávací program respektuje individualitu dítěte, jeho právo na hru i individuální tempo vývoje.

Bezpečnost, zdravotní a hygienické podmínky jsou zajišťovány organizací dne, stravovacími stereotypy, pitným režimem, pravidelnými pohybovými aktivitami.

Obsahově je program členěn do tématických celků s určenými záměry a cíli. Děti postupně prochází těmito tematickými celky. Spojovacím článkem mezi tématy je společný prožitek a způsob komunikace dětí k sobě samým, ale i dospělým. Děti v nich poznávají své nejbližší prostředí, rodinu, svět pohádek a kouzel, svět zvířat i rostlin, zvyky a tradice, pravidla, způsoby chování ve společnosti, poznávají svět. Učí se novým praktickým dovednostem, vědomostem a postojům.

 

 

Co děti po tře bují do MŠ

Připravujete své dítě na první den ve školce? Přečtěte si, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit.

  • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
  • Přezůvky (ne pantofle)
  • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období (např. pláštěnku, gumovky).
  • U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení.
  • K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamku.
  • Polštářek na spaní

Všechny věci podepište, ukažte je dětem - aby si svoje věci také poznaly.

Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu a podporujeme tvůrčí iniciativu.

V průběhu dne děti vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům a podobně.

Následující harmonogram Vám nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pevně jsou stanoveny pouze doby jídla. Doporučený příchod dětí do mateřské školy je do 8:30 hod.

 

06:30 – 09:00           scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi

                              do 07:30 jsou děti ve třídě Sluníček, postupné přecházení mladších dětí do třídy Koťátek

07:00 – 08:00           příchod dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

08:30 – 09:00           průběžná svačina na obou třídách

09:00 – 09:45           plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně - technické, tělesné (včetně řízených zdravotně

                              preventivních pohybových aktivit), estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní činnosti

                              ve skupinách, společně i individuálně)

09:30 – 11:45           pobyt venku s využíváním zejména pohybových aktivit dětí, spontánní hry, přírodovědné vycházky a aktivity

11:30 - 12:15           výdej oběda

11:30 - 12:30           oběd, hygiena, odchod dětí po obědě

12:30 – 14:00           odpočinek, klidové hry a činnosti dle zájmu dětí

14:00 – 16:00           postupné vstávání, svačina, odpolední hry a zájmové činnosti, pobyt na zahradě

14:15 - 14:30           odpolední svačina

 

Co mám umět, než půjdu do školky

 

Základní dovednosti dítěte, které nastupuje do MŠ ve 2,5 - 3 letech:

1. Znát své jméno, poznat značku v MŠ

2. Poznat si své věci (oblečení, pyžamo, boty apod.)

3. Umět používat kapesník (popř. s dopomocí)

4. Znát základy společenského chování (pozdrav, poděkování, omluva)

5. Držet správně lžíci a snažit se samostatně najíst

6. Napít se z hrníčku bez dopomoci dospělého

7. Používat záchod (nepoužívat plenky, ani doma)

8. Samostatně si umýt ruce

9. Nazouvat bačkorky a boty 

10. Oblékat jednoduché oblečení – tepláky, tričko apod.