Projekty

28.10.2017 22:10

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Od 1. září 2017 jsme se zapojili do projektu České obce sokolské s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování. Děti povedeme k týmové spolupráci, k rozvoji pohybové gramotnosti. Věříme, že cvičení  přinese dětem radost z...

—————

28.09.2014 15:43

Celé Česko čte dětem

Mateřská škola Ledce je od září 2014 zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“. Podstatou programu je pravidelná četba dětem pro radost. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro emocionální rozvoj dítěte. Předčítání rozvíjí představivost, paměť, učí myšlení, rozšiřuje znalosti a...

—————

28.09.2014 15:32

Logopedická prevence

Naše mateřská škola se v říjnu 2013 stala úspěšným žadatelem podpory logopedické prevence v předškolním vzdělávání v rámci rozvojového programu, který byl vyhlášen MŠMT. V předloženém projektu s názvem "Na slovíčko, kamarádi!" byla Mateřské škole Ledce Plzeň-sever schválena částka 20.000Kč. Cílem...

—————